Vi sikrer overblik og helhed

Vi skaber værdi dybt forankret i ordentlighed

Bestyrelse

Vi har mere end 20 års erfaring med bestyrelsesarbejde, og kendetegnet er aktiv deltagelse, også mellem møderne, hvor vi hjælper virksomheder med særopgaver eller som sparringspartner for de ledende medarbejdere.

CFO-support

Vi har erfaring med at træde til, når der opstår pludseligt behov for erstatning af nøgleperson, eller i spidsbelastningsperioder, ved kriser eller lignende.

Projekt og ad hoc

Vi løser specifikke opgaver for virksomheder og virksomhedsejere. I flere omgange har vi deltaget som mentorer for opstartsvirksomheder.

Referencer

Vi lever af tilfredse kunder.
Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning

Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning

"Oprindelig var Plus Business Partner i sommeren 2019 interim CFO hos Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning. Vi var på daværende tidspunkt uden CFO og stod samtidig overfor en finansiel turn-around.

I dag varetager Plus Business Partner CFO-rollen for Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning, inkl. vores fabrikker i Letland og Kina. Samarbejdet har gjort det muligt for os, at få CFO-support på et højere niveau end vi ellers ville kunne tiltrække."

Converdan

Converdan

PASSION FOR POWER ELECTRONICS

"Brian har over en årrække hjulpet Converdan i flere forskellige roller, alt efter behov. Den fleksibilitet har betydet, at Brian i perioder har ydet fast CFO-support. I andre perioder har Brian været løst tilknyttet med kvartalsvis gennemgang af regnskaber og ellers ved behov.

CFO-support fra Brian har betydet, at jeg i stedet har kunnet fokusere på min rolle som direktør og udvikle Converdan, fremfor selv at varetage rollen som økonomichef."

vetapone

Vetaphone

The leading supplier of Corona systems

"Lars Høeg har siddet i VETAPHONE’s bestyrelse siden 2010, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med ham.

Han har det økonomiske overblik med mange konkrete og givtige iagttagelser, og er særlig specifik i forbindelse med regnskabsaflæggelse, forhold omkring konsolidering m.v."


Skorstensgaard

Skorstensgaard

Tyske værkstedspriser

"Lars Høeg har haft en betydelig rolle i vores vækstrejse, da Lars var direkte ansvarlig for finansiering af vores vækst og drift.

På ledelsessiden er Lars en god og solid sparringspartner, hvor vi især har kunnet mærke, at han selv har været selvstændig af flere omgange. Han forstår de udfordringer, man som selvstændig står med."

Kontakt os gerne

Ganske uforpligtende

Ring til os

Lars Høeg
+45 4013 4239
Brian Christensen
+45 2984 1448