Vi lever af tilfredse kunder

Oprindelig var Plus Business Partner i sommeren 2019 interim CFO hos Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning. Vi var på daværende tidspunkt uden CFO og stod samtidig overfor en finansiel turn-around. Plus Business Partner assisterede med en økonomisk handlingsplan og nye budgetterings-, rapporterings- og styringsmodeller, samt opbygning af ny model til total-/produktkalkulationer.
 
Interim og ad-hoc opgaven udviklede sig til et fast samarbejde. I dag varetager Plus Business Partner CFO-rollen for Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning, inkl. vores fabrikker i Letland og Kina. Samarbejdet har gjort det muligt for os, at få CFO-support på et højere niveau end vi ellers ville kunne tiltrække.
 
Lars er betroet medlem af virksomhedens advisory board med tæt sparring med direktionen og bestyrelsen, samt aktiv deltagelse i bestyrelsesmøder, generalforsamling og strategiseminar.
 
 
Paw og Per Lyngaa
Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning A/S

Brian har over en årrække hjulpet Converdan i flere forskellige roller, alt efter behov. Den fleksibilitet har betydet, at Brian i perioder har ydet fast CFO-support. I andre perioder har Brian været løst tilknyttet med kvartalsvis gennemgang af regnskaber og ellers ved behov.

CFO-support fra Brian har betydet, at jeg i stedet har kunnet fokusere på min rolle som direktør og udvikle Converdan, fremfor selv at varetage rollen som økonomichef. Brians hovedopgaver har været opbygning af rapporterings- og budgetmodeller, controlling og udarbejdelse af månedsregnskaber og budgetter, årsafslutning af regnskabet og forberedelse af materialer til revisor, samt møder med forsikring og banker.

Converdan skiftede i 2020 ERP-system, som i høj grad har effektiviseret arbejdsgangene i vores daglige bogholderi. I det forløb varetog Brian planlægning og opbygning af systemer, arbejdsgange og snitflader, samt efterfølgende monitorering. Det sikrede en gnidningsfri overgang til nyt ERP.

Lars har igennem årene givet vigtige input til vores langsigtede finansielle strategi.

Thomas Slivsgaard, CEO, Converdan A/S

Lars Høeg har siddet i VETAPHONE’s bestyrelse siden 2010, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med ham.

Lars har indlevet sig i firmaets kultur, og det gør dialogen nem og konkret.

Han har det økonomiske overblik med mange konkrete og givtige iagttagelser, og er særlig specifik i forbindelse med regnskabsaflæggelse, forhold omkring konsolidering m.v.

Lars bidrager engageret og indlevende til at sikre sammenhænge i ejerforhold og aftaler, virksomhedens strategi og langsigtede mål.

Frank Eisby

Lars Høeg var vores økonomimand i bestyrelsen, hvor vi voksede fra 50 medarbejdere til at være en landsdækkende værkstedskæde med over 300 medarbejdere.

Lars havde en betydelig rolle i vores vækstrejse, da Lars var direkte ansvarlig for finansiering af vores vækst og drift.

Lars har desuden skabt rammerne for vores private konsolidering, samtidig med at vi vækster kraftigt.

På ledelsessiden er Lars en god og solid sparringspartner, hvor vi især har kunnet mærke, at han selv har været selvstændig af flere omgange. Han forstår de udfordringer, man som selvstændig står med. 

Som person er Lars altid glad og smilende, er naturlig og ærlig, og skaber troværdighed omkring sig.

Martin & Anders Skorstengaard