Plus Business Partner er en rådgivnings- og investeringsvirksomhed, der giver økonomisk indsigt og løser opgaver inden for økonomistyring, regnskab, finansiering/kapitalstruktur, selskabsstruktur, strategi og meget mere. 

Vi sikrer overblik og helhed, og vi skaber værdi. Her er ingen salgs-, metafor- eller symbolsnak med amerikanske buzzwords, men derimod sund (sønder)jysk forretningsforståelse. Dybt forankret i ordentlighed.

Bestyrelse

Vi har mere end 20 års erfaring med bestyrelsesarbejde, og kendetegnet er aktiv deltagelse, også mellem møderne, hvor vi hjælper virksomheder med særopgaver eller som sparringspartner for de ledende medarbejdere. 

Det er ikke unormalt, at vi indleder samarbejdet som advisory board inden optagelse i bestyrelsen. Det er vigtigt, vi lærer hinanden at kende inden en formel indtrædelse og registrering i Erhvervsstyrelsen. 

Vore fokuspunkter i bestyrelsesarbejdet er at sikre: 

+ virksomhedens skalérbarhed

+ sammenhængende økonomisk måling og rapportering 

+ styring af likviditet, strategisk cash flow og finansiering 

+ ejernes konsolidering gennem planer for udbytte og hæftelser

Interim CFO

Vi har erfaring med at træde til som interim CFO, når der opstår pludseligt behov for erstatning af nøgleperson, eller i spidsbelastningsperioder, ved kriser eller lignende.

Vi kan træde til i en periode, eller vi kan påtage os en reorganisering af opgaverne fordelt på flere ressourcer under vores ledelse, mens vi finder en permanent løsning.

Eller vi kan være supplement til den daglige ledelse. Du har måske ikke behov for en fuldtids CFO. Vi kan assistere med ledelse af økonomifunktionen både fast eller efter behov, samt tilføre et ekstra niveau ift. budgettering, rapportering, analyse og finansiering.

Projekt og Ad Hoc

Analyse, effektivisering, nyt ERP

Vi løser specifikke opgaver for virksomheder og virksomhedsejere. I flere omgange har vi deltaget som mentorer for opstartsvirksomheder.

Vi er specialister i administrative processer og økonomiske analyser.

Vi skaber finansiel struktur, selskabs- og kapitalstruktur og deltager ofte i bankmøder, hvor vi kommunikativt er stærke og evner at formidle selv de mest komplekse tal.

Tillid er et af vores nøgleord, og vi fungerer også som fortrolige sparringspartner for virksomedsledere og giver økonomisk indsigt.